hotel a regenerační centrum

HARMONIE

Bystřice pod Hostýnem - lázně

Poutní 594, 768 72 Chvalčov

tel: 573 378 840, harmonie.hotel@quick.cz

HOTEL HARMONIE

Platební podmínky

Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku RC Harmonie, event. při mimořádných akcích ve speciálních nabídkových listech či předaných cenových kalkulacích.

Úhradu objednaných služeb provádí klient formou zálohy za jím objednané a potvrzené služby, v případě smluvních a skupinových pobytů dle sjednaných individuálních smluvních podmínek. Záloha musí být zaplacena v případě individuálních pobytů nejpozději do 60 dnů před nástupem. V případě, že byla rezervace učiněna v termínu kratším než 30 dnů před nástupem, musí zájemce uhradit zálohu do 48 hodin.

Úhradu objednaných služeb provádí klient pod uděleným variabilním symbolem:

  • Poštovní poukázkou
  • Bankovním bezhotovostním převodem na účet 190258570/0600
  • Platební kartou (v případě pobytů objednaných v kratší době jak 48 hodin před nástupem na pobyt)
  • Platbou v hotovosti (v případě pobytů objednaných v kratší době jak 48 hodin před nástupem na pobyt)

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v uvedeném termínu, může RC Harmonie od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné nebo telefonické storno objednaných služeb.

Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení RC Harmonie prokáže občanským průkazem. Po zaplacení pobytu, či ověření zaplacení, recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

Stornopodmínky a stornopoplatky

Klient má právo stornovat pobyt bez poplatku do 20 dnů před nástupem. V případě storna v pozdějším termínu, zaplatí klient následující storno poplatek:

  • 20 - 15 dnů 1.000 Kč
  • 14 - 7 dní 1.500 Kč
  • 7 - 1 den 2.000 Kč

Dnem storna je skutečný den doručení písemného storna a započítává se do výše uvedeného počtu dní rozhodných pro výpočet stornovaných poplatků.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi RC Harmonie a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Potvrzením objednávky objednavatel souhlasí se všeobecnými podmínkami.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje klienta, uvedené v objednávce, zpracovává RC Harmonie v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům RC Harmonie.

 

Regenerační centrum HARMONIE - regenerace vitálních a životních sil výhradně přírodními prostředky

ÚVODHISTORIEHOTEL HARMONIEREGENERAČNÍ CENTRUMOKOLÍ A VOLNÝ ČASKONTAKT

Poutní 594, 768 72 Chvalčov, tel: 573 378 840, harmonie.hotel@quick.cz

Harmonie hotel regencentrum