Vyhledávání

Exteriér hotelu

Poloha hotelu Harmonie a celého areálu umožňuje výhled všemi směry od východu až po západ. Nabízí se tak jak pohledy na překrásné Hostýnské vrchy tak i na vzdálený horizont západním směrem což je fascinující hlavně při západu slunce.

Pyramida

Hotel a pyramida

Pyramida tento tajemný útvar je opředen mnoha záhadami. My jsme si, ale již vyzkoušeli, že relaxovat uvnitř, nebo v jejím okolí působí velmi příznivě na podporu vitality životních sil. Lze ji však využít k zmírnění bolestí, podpoře tělesných funkcí, látkové výměně, utlumení zánětů a tím také k ničení mikroorganismů, prokrvení a zpevnění tkání, podpoře tvorby krvinek a mnoho dalších věcí. Také díky této dominantní pyramidě a díky mnoha dalších menších a v neposlední řadě díky hoře Hostýn se svou bazilikou je okolí prosyceno všude přítomnou harmonizující silou, kterou lze při zklidnění mysli velmi dobře téměř hmatatelně vnímat a pociťovat její příznivé účinky.

Okolí vstupu

Hlavní vstup do hotelu a restaurace Harmonie je vlastně krásná procházka přírodou s rozmanitým okrasným zákoutím a místy pro odpočinek v pravém slova smyslu v zeleném obydlí.

Terasa s jezírkem u čajovny

Jezírko u čajovny se svým okolím a stále tekoucí vodou, vytváří příjemnou atmosféru při občerstvení, nebo pitím čaje mezi procedurami.

Objekt hotelu

Pohled na objekt hotelu a regeneračního centra se silně vyzařující a celé okolí energeticky ovlivňující pyramidou.

Bylinná a okrasná zahrada

Pěstování různých bylin se u nás stalo samozřejmostí. Návštěvníci si tak mohou v kterémkoliv období procházet bylinnou částí zahrady a konzultovat problémy pěstování přímo s odbornou pečovatelkou o celou zahradu. Byliny posklizni využíváme v procedurách a také v aroma sauně.

Okolí vstupu

Okolí vstupu

Objekt hotelu

Objekt hotelu

Bylinná a okrasná zahrada

Bylinná a okrasná zahrada

Okolí a volný čas

Překrásná příroda uprostřed Hostýnských hor, stále čistý vzduch, příjemné klimatické podmínky a klid. Díky hoře Hostýn a stejnojmenné basilice je celé okolí silně energeticky harmonizující.

Hostýnské vrchy jsou protkané turistickými stezkami, vhodnými jak pro pěší, tak i cykloturistiku.

ROP Střední Morava