Vyhledávání

Okolí a volný čas

Překrásná příroda uprostřed Hostýnských hor, stále čistý vzduch, příjemné klimatické podmínky a klid. Díky hoře Hostýn a stejnojmenné basilice je celé okolí silně energeticky harmonizující.

Hostýnské vrchy

Bazilika Hostýn

Regenerační centrum HARMONIE s novou ubytovací kapacitou senachází na západním svahu překrásné části Hostýnských hor svažujících se do malebného městečka Bystřice pod Hostýnem. V těsné blízkosti nahoře na samém vrchu zvaném Hostýn asi 750m nadmořské výšky, stojí stejnojmenná bazilika Hostýn, známá a hojně navštěvovaná také jako poutní místo.

Svatý Hostýn, nebo jen Hostýn (734,6 m) je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo. Komplex zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž. Podle archeologických nálezů se zde nacházelo rozlehlé pravěké hradiště.

Pěší a cykloturistika

Hostýnské vrchy se svými překrásnými lesy jsou doslova protkané turistickými stezkami umožňujícími velmi zajímavou jak pěší tak i cykloturistiku. V zimě při dostatku sněhu se tyto stezky mění v malebné lyžařské běžecké tratě a na několika vrcholcích Hostýnských hor najde zájemce i dobré sjezdy s výtahy.

Cyklotrasy Bystřice pod Hostýnem - viz http://cyklotrasy.cz 

Město Bystřice pod Hostýnem - viz http://www.mubph.cz 

autoturistika

HOLEŠOV

Dominantou je ranně barokní zámek, který je bohužel v současnosti nepřístupný veřejnosti. Otevřen je unikátní zámecký park francouzského stylu s rybníkem ve tvaru trojzubce. V parkuse nachází i busta nejvýznamnějšího holešovského rodáka F. X.Richtera. Park je přístupný v letním období od 8 do 20 hod. Dominantou náměstí je farní chrám Nanebevzetí Panny Marie s barokním klenotem Černou kaplí, další holešovský kostel sv. Annya morový sloup z 18. století. Ke specifickým rysům města patřilo v letech 1455 až 1919 "židovské getho". Do dnešních dnů se zachovala "Šachova synagoga". Ta je unikátní renesanční stavbou s významnou vnitřní výzdobou polského stylu a instalovanou výstavou Židé a Morava. Přístupný je rovněž židovský hřbitov. Nedávno byla otevřena Holešovská galerie a Městské muzeum. více viz: www.holesov.cz 

LIPNÍK NAD BEČVOU

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou byla vyhlášena v roce 1989. Historické jádro města vymezuje pás hradeb na území poměrně pravidelného kruhu s ortogonální sítí ulic. Tato oblast zahrnuje kromě měšťanských domů kostel sv. Jakuba Většího s farou, zvonici, bývalou synagogu, radnici, kapli sv. Josefa, budovu pošty a hradby samotné. K severní straně městského jádra přiléhá areál hřbitova s kaplí sv. Petra. Stranou městského jádra leží v ulici Bratrské piaristického kláštera s kostelem sv. Františka Serafinského azámek. Mimo hranice městské památkové rezervace leží památkově chráněné židovské hřbitovy, Wawerkova vila a kaple sv. Rochavíce viz http://info.mesto-lipnik.cz 

PŘEROV

Hlavním turistickým atraktivitám turistické lokality Přerovsko patří městská památková zóna Přerov, vesnická památková zóna Stará Ves a 122 nemovitých kulturních památek zapsaných na seznamu nemovitých kulturních památek Českérepubliky, které se nacházejí na území 24 obcí turistické lokality. Na území turistické lokality Přerovsko se nachází 8 maloplošných chráněných území (např. Žebračka, Na Popovickémkopci, lesy u Bezuchova atd.) více viz http://www.prerov.eu 

Bazilika Hostýn

Bazilika Hostýn

Bazilika Hostýn

Bazilika Hostýn

Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy

Holešov

Holešov

Holešov

Holešov

Holešov

Holešov

Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou

Přerov

Přerov

  • 1

Okolí a volný čas

Překrásná příroda uprostřed Hostýnských hor, stále čistý vzduch, příjemné klimatické podmínky a klid. Díky hoře Hostýn a stejnojmenné basilice je celé okolí silně energeticky harmonizující.

Hostýnské vrchy jsou protkané turistickými stezkami, vhodnými jak pro pěší, tak i cykloturistiku.

ROP Střední Morava