Vyhledávání

ROP Střední Morava

Zvýšení ubytovacího standardu regeneračního centra HARMONIE

Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00784

Oznámení o realizaci projektu a jeho spolufinancování z prostředků EU Stanovený cíl projektu:

Koncepce projektu řeší rozšíření ubytovacích kapacit včetně návazných služeb (rozšíření stravovacích služeb) v již dnes provozovaném balneo-rekreačním komplexu HARMONIE. V rámci realizace projektu dojde k rozšíření ubytovacích kapacit ze současných celkových 30 lůžek na budoucích celkových 42 lůžek s možností přistýlky. Současně budou rozšířeny kapacity restaurace o 60 nových míst včetně potřebného technického zázemí kuchyně. Pro zvýšení komfortu ubytovaných hostů budou, v rámci stavebních úprav pomocí spojovacího traktu se vstupní halou a recepcí, propojeny stávající objekty hotelu s vlastním komplexem balneo centra. Rozšíření stávající infrastruktury regeneračního centra tak umožní žadateli ubytovávat ve větší míře také hosty, kteří přijíždějí na kratší dobu a/nebo pouze za turistikou a nikoliv jen kvůli pobytům harmonizačním či léčebným, což se v konečném důsledku, paralelně při zvýšení standardu a kvality poskytovaných služeb, projeví také na celkové návštěvnosti Zlínského kraje (území dopadu projektu). Cílem projektu je tedy zvýšení atraktivnosti oblasti Hostýnských vrchů (regionu soudržnosti Střední Morava), které mají z důvodů svých příznivých klimatických podmínek ideální dispozice pro budoucí rozvoj místního lázeňství, a tím současně i zvýšení návštěvnosti. Vzhledem k tomu, že nabídka balneo služeb není závislá na ročním období, stejně tak jako okolní klima vytváří podmínky pro celoroční turismus, tak projekt přispívá k rozvoji cestovního ruchu i s ohledem na celoroční využití. Dalším neméně důležitým cílem projektu je tvorba a udržení nových pracovních míst, což s ohledem na místo realizace projektu (Kroměřížsko), bude představovat jednoznačně pozitivní přínos pro region s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Přímý dopad projektu bude spočívat ve vytvoření 3 nových pracovních míst. Nepřímo pak projekt přispěje k podpoře služeb v dotčeném regionu v návaznosti na zvýšení turistického ruchu (pohostinství, obchody, kulturní a sportovní akce apod.).

Okolí a volný čas

Překrásná příroda uprostřed Hostýnských hor, stále čistý vzduch, příjemné klimatické podmínky a klid. Díky hoře Hostýn a stejnojmenné basilice je celé okolí silně energeticky harmonizující.

Hostýnské vrchy jsou protkané turistickými stezkami, vhodnými jak pro pěší, tak i cykloturistiku.

ROP Střední Morava